Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

5606 170e
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
8252 ae02
Reposted fromerial erial viatoniewszystko toniewszystko

March 19 2017

7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viagdziejestola gdziejestola
  Czy zauważyłeś? Czy zauważyłeś, że najmocniej tęsknimy za tymi, którzy są tuż obok nas,
a my nie możemy ich mieć?

Najbardziej brakuje nam tych, którzy są prawie namacalni.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co boli bardziej
- powiedzieć coś i żałować tego, 
czy nic nie powiedzieć i tego żałować?

Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.

Nie bój się mówić ludziom, że ich kochasz. 
Jeśli to zrobisz, oni mogą złamać Ci serce, ale jeśli nie, 
Ty możesz złamać ich.

Czy kiedykolwiek postanowiłeś nie wiązać się z kimś z obawy, 
że stracicie to, co do tej pory was łączyło? 
To Twoje serce decyduje, 
kogo kocha, a kogo nie. 
Nie możesz mu mówić, co ma robić. Ono samo wybiera. 
Wtedy kiedy najmniej się tego spodziewasz,
a nawet wtedy, gdy tego nie chcesz...

Czy kiedykolwiek pragnąłeś kochać kogoś całym sobą,
ale ta druga osoba za bardzo się obawiała, 
by Ci na to pozwolić? 
Zbyt wielu z nas pozostaje zamkniętych,
gdyż za bardzo się boją. Boją się, 
że zacznie im zbyt mocno zależeć,
albo ze strachu przed tym, 
ze drugiej osobie zależy mniej albo wcale.

Czy kiedykolwiek kochałeś kogoś, 
kto zupełnie nie miał o tym pojęcia?

Czy byłeś kiedyś zakochany w swoim najlepszym przyjacielu
i musiałeś spokojnie patrzeć jak budziło się w nim gorące uczucie
dla kogoś innego?

Czy kiedykolwiek zaprzeczyłeś swoim uczuciom, 
gdyż strach przed odrzuceniem był nie do zniesienia?

Kłamiemy, kiedy się boimy... Boimy się tego, czego nie znamy, 
boimy się tego, co pomyślą o nas inni. 
Ale za każdym razem to, 
czego się boimy rośnie i staje się silniejsze.

Życie samo w sobie jest ryzykiem i czasami wymaga
od nas skoku w przepaść.

Nie bądź osobą, która musi patrzeć w przeszłość
i zastanawiać się, co mogła mieć i zrobić...

Nikt nie czeka wiecznie...

 
http://schiza.soup.io/
Reposted frommagia magia viatoniewszystko toniewszystko
1535 587d 500

March 16 2017

7971 02fc 500

March 09 2017

4608 51fd
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viabagatela bagatela
6875 296b
Reposted fromfantom fantom vianiedoopisania niedoopisania
2584 1bea
Reposted fromhoppin-hobbit hoppin-hobbit
7132 9325 500
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viadiscodance discodance

March 08 2017

4435 858e
Reposted fromamazondotnessa amazondotnessa viakiks kiks
1149 6f90
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
5038 7ac6 500
(...) życie jest prostsze, gdy człowiek do nikogo się nie przywiązuje.
— Lisa De Jong "Kiedy pozostaje żal"
1120 8d62
Reposted fromczajnikq czajnikq viacoeurina coeurina
3790 f629
Reposted fromthesketchqueen thesketchqueen viawtfknobs wtfknobs
4319 20ea 500
Reposted fromkuroi-ame kuroi-ame viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl