Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 02 2017

Reposted fromoll oll viatoniewszystko toniewszystko
0128 0856 500
Reposted frommirosia mirosia viatoniewszystko toniewszystko

April 08 2017

8120 8c4e
Reposted fromrewywewy rewywewy viatoniewszystko toniewszystko
3230 c074
Reposted fromxalchemic xalchemic viatoniewszystko toniewszystko
8799 a067
Reposted frommartynkowa martynkowa viatoniewszystko toniewszystko

April 01 2017

Reposted fromfriends friends viatoniewszystko toniewszystko

March 31 2017

3881 d5ee
Reposted frommadlenaa madlenaa viatoniewszystko toniewszystko
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viatoniewszystko toniewszystko
5541 a887
1271 44db

March 30 2017

1583 2ffd
Reposted fromgoaskalice goaskalice viatoniewszystko toniewszystko
I’m like the dead sea | via tumblr
Reposted fromweightless weightless viatwice twice

March 20 2017

5606 170e
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viatoniewszystko toniewszystko
8252 ae02
Reposted fromerial erial viatoniewszystko toniewszystko

March 19 2017

7901 29ea
Reposted frommisstodd misstodd viagdziejestola gdziejestola
  Czy zauważyłeś? Czy zauważyłeś, że najmocniej tęsknimy za tymi, którzy są tuż obok nas,
a my nie możemy ich mieć?

Najbardziej brakuje nam tych, którzy są prawie namacalni.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, co boli bardziej
- powiedzieć coś i żałować tego, 
czy nic nie powiedzieć i tego żałować?

Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.

Nie bój się mówić ludziom, że ich kochasz. 
Jeśli to zrobisz, oni mogą złamać Ci serce, ale jeśli nie, 
Ty możesz złamać ich.

Czy kiedykolwiek postanowiłeś nie wiązać się z kimś z obawy, 
że stracicie to, co do tej pory was łączyło? 
To Twoje serce decyduje, 
kogo kocha, a kogo nie. 
Nie możesz mu mówić, co ma robić. Ono samo wybiera. 
Wtedy kiedy najmniej się tego spodziewasz,
a nawet wtedy, gdy tego nie chcesz...

Czy kiedykolwiek pragnąłeś kochać kogoś całym sobą,
ale ta druga osoba za bardzo się obawiała, 
by Ci na to pozwolić? 
Zbyt wielu z nas pozostaje zamkniętych,
gdyż za bardzo się boją. Boją się, 
że zacznie im zbyt mocno zależeć,
albo ze strachu przed tym, 
ze drugiej osobie zależy mniej albo wcale.

Czy kiedykolwiek kochałeś kogoś, 
kto zupełnie nie miał o tym pojęcia?

Czy byłeś kiedyś zakochany w swoim najlepszym przyjacielu
i musiałeś spokojnie patrzeć jak budziło się w nim gorące uczucie
dla kogoś innego?

Czy kiedykolwiek zaprzeczyłeś swoim uczuciom, 
gdyż strach przed odrzuceniem był nie do zniesienia?

Kłamiemy, kiedy się boimy... Boimy się tego, czego nie znamy, 
boimy się tego, co pomyślą o nas inni. 
Ale za każdym razem to, 
czego się boimy rośnie i staje się silniejsze.

Życie samo w sobie jest ryzykiem i czasami wymaga
od nas skoku w przepaść.

Nie bądź osobą, która musi patrzeć w przeszłość
i zastanawiać się, co mogła mieć i zrobić...

Nikt nie czeka wiecznie...

 
http://schiza.soup.io/
Reposted frommagia magia viatoniewszystko toniewszystko
1535 587d 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl